fbpx

नयाँ कम्पनीको नामकरण कसरी गर्ने?

blank

कम्पनी दर्ता प्रक्रियाको सुरुवात सधैं प्रस्तावित नाम कम्पनी रजिस्ट्रारको अधिकारिक वेबसाइट ocr.gov.np मा निवेदन दिएसंगै सुरु हुन्छ| नाम स्वीकृत हुनको लागि केहि सर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र एक पटक नाम स्वीकृत भएपछी मात्र कम्पनी दर्ताको काम अगाडी बढाउन सकिन्छ| कम्पनीको नाम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु तथा स्वीकृत नहुने अधारहरुको बारेमा हामी यस ब्लग मार्फत […]

Hi! What would you like to try?

Business

Company Registration

Enjoy our fast and easy service along with future assistance

Trademark Registration

Our expert-led trademark service is online and hassle-free

Accounting & Taxation

Management Information system on Accounting & Taxation