fbpx
Search
Close this search box.

NPO or NPO Company:

संस्थागत उधेश्य प्राप्तिको लागि
लाभांश होइन सेवाभावको बांडफांड

NGO Registration in Nepal & Compliance Services are no more Exhausting! To get started, fill-up the form & take your first step towards Social-Economic Services.

मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी (NPO) एक यस्तो संस्था हो जसको मुख्य उधेश्य समाज तथा पर्यावरणको विविध पक्षहरु रक्षा गर्नु हुन्छ|
यसका लागि कम्तिमा ५ सदस्य रहनुपर्ने र दर्ता पश्चात समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ|
के हजुर तयार हुनुहुन्छ?
मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी (NPO) एक यस्तो संस्था हो जसको मुख्य उधेश्य समाज तथा पर्यावरणको विविध पक्षहरु रक्षा गर्नु हुन्छ|
यसका लागि कम्तिमा ५ सदस्य रहनुपर्ने र दर्ता पश्चात समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ|
के हजुर तयार हुनुहुन्छ?
तयार छु !

के मैले सोचेको NPO/NGO को नाम उपलब्ध छ?

Objectives of a NGO/NPO Company

NGO/NPO किन खोल्ने?

Megaphone

Promotion of a Profession

पेशागत हकहित

Utility or Welfare Objective

कल्याणकरी तथा सेवाभाव

Collective Interest Protection

सामूहिक हित संरक्षण

Some compliance requirement for NGO/NPO

NGO/NPO मा लागु हुने केहि नियमहरु

Proposed Name

प्रस्तावित नाम

Minimum 5 Promoters

कम्तिमा ५ संस्थापक

No Share Capital

सेयर पुँजी नहुने

Tax Exemption Certificate

कर छुटको व्यवस्था

Social Welfare Scheme

सामाजिक कल्याण परिषद

How Long Does it Take?

कति समय लाग्छ?

Hi! What would you like to try?