fbpx

NPO or NPO Company:

संस्थागत उधेश्य प्राप्तिको लागि
लाभांश होइन सेवाभावको बांडफांड

NGO Registration in Nepal & Compliance Services are no more Exhausting! To get started, fill-up the form & take your first step towards Social-Economic Services.

blank
मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी (NPO) एक यस्तो संस्था हो जसको मुख्य उधेश्य समाज तथा पर्यावरणको विविध पक्षहरु रक्षा गर्नु हुन्छ|
यसका लागि कम्तिमा ५ सदस्य रहनुपर्ने र दर्ता पश्चात समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ|
के हजुर तयार हुनुहुन्छ?
मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी (NPO) एक यस्तो संस्था हो जसको मुख्य उधेश्य समाज तथा पर्यावरणको विविध पक्षहरु रक्षा गर्नु हुन्छ|
यसका लागि कम्तिमा ५ सदस्य रहनुपर्ने र दर्ता पश्चात समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ|
के हजुर तयार हुनुहुन्छ?
तयार छु !
blank

के मैले सोचेको कम्पनीको नाम उपलब्ध छ?

Objectives of a NGO/NPO Company

NGO/NPO किन खोल्ने?

Megaphone

Promotion of a Profession

पेशागत हकहित

Utility or Welfare Objective

कल्याणकरी तथा सेवाभाव

Collective Interest Protection

सामूहिक हित संरक्षण

Some compliance requirement for NGO/NPO

NGO/NPO मा लागु हुने केहि नियमहरु

Proposed Name

प्रस्तावित नाम

Minimum 5 Promoters

कम्तिमा ५ संस्थापक

No Share Capital

सेयर पुँजी नहुने

Tax Exemption Certificate

कर छुटको व्यवस्था

Social Welfare Scheme

सामाजिक कल्याण परिषद

How Long Does it Take?

कति समय लाग्छ?

Reserve Company Name

We shall apply your company’s name online in OCR Portal. A unique name has a higher chance of being approved.
Estimated Time: 7-10 Days

Step-1

Drafting Required Documents

On receiving details from you, we shall begin drafting AOA, MOA & other documents which will be sent for your approval.
Estimated Time: 1-2 Days

Step-2

Submission of Documents

Documents duly approved & signed by all shareholders shall be submitted to OCR for final approval.
Estimated Time: 1-2 Days

Step-3

Get Certificate

Once approved by OCR, the registration certificate will be issued & PAN Number will be alloted.
Estimated Time: 2-3 Days

Step-4

Reserve Company Name

We shall apply your company’s name online in OCR Portal. A unique name has a higher chance of being approved.
Estimated Time: 7-10 Days

Drafting Required Documents

On receiving details from you, we shall begin drafting AOA, MOA & other documents which will be sent for your approval.
Estimated Time: 1-2 Days

Submission of Documents

Documents duly approved & signed by all shareholders shall be submitted to OCR for final approval.
Estimated Time: 1-2 Days

Get Certificate

Once approved by OCR, the registration certificate will be issued & PAN Number will be alloted.
Estimated Time: 2-3 Days

Hi! What would you like to try?